Red Services
Image default
Bedrijven

Een CLP notificatie, hoe werk dat?

Bij het leveren en produceren van gevaarlijke stoffen moet er altijd een vib bij zitten. Een vib bevat alles omtrent veilig omgaan met de gevaarlijke stof. Een vib is dus verplicht bij het leveren van bepaalde stoffen, maar als er een nieuwe gevaarlijke stof op de markt komt dan dient er eerst een melding gedaan te worden.

Een CLP notificatie bij een nieuw product

Bij het op de markt brengen van een nieuwe stof is het verplicht om minstens een maand van tevoren dit aan te geven. Een maand voordat de stof op de markt wordt gebracht dient er dus een CLP notificatie uit te gaan zodat de stof kan worden opgenomen in de C&L inventaris van ECHA. Bij de daadwerkelijke verkoop van de stof dient dan alsnog aan iedere afnemer een vib meegegeven te worden. Voor de veiligheid is het uiteraard van belang dat alle medewerkers weten hoe ze veilig moeten omgaan met de stof.

Aanmelding bij giftcentra

Naast de CLP notificatie is het ook verplicht om de komt van een nieuwe stof aan te kondigen bij giftcentra. Dit is van groot belang omdat de giftcentra moeten weten hoe ze om moeten gaan bij vergiftiging van de nieuwe stof. De belangrijke informatie wordt doorgegeven via een CLP formulier. Daar in staat ook de UFI vermeld, dit is de internationale code voor de stof. De UFI code zorgt ervoor dat de stof internationaal herkend kan worden. Dit zorgt voor een sneller optreden bij vergiftiging en kan dus echt levens redden.

Aanmelding bij het Antigifcentrum