Red Services
Image default
Dienstverlening

Asbest saneren

Asbest saneren dient professional aangepakt te worden.

Voor iedereen die een of meerdere gebouwen verhuurt mag het als bekend worden verondersteld dat asbest saneren noodzakelijk kan zijn indien het is aangetroffen. De aanwezigheid ervan kan namelijk verschillende risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen. Asbest saneren is derhalve belangrijk om ernstige problemen te voorkomen. Zo kunnen er diverse asbestziekten optreden na blootstelling aan dit mineraal:

  • asbestose
  • longkanker
  • asbestpleuritis
  • mesothelioom

Het gros van deze ziekten komt pas enkele decennia na het contact aan de oppervlakte. Genezing van de genoemde aandoeningen is niet of nauwelijks mogelijk met behulp van de huidige medische kennis. Uit cijfers van de Gezondheidsraad blijkt dat in ons land per jaar naar schatting rond de 1600 personen komen te overlijden aan asbest gerelateerde ziektes. Er is niet direct een gezondheidsrisico als asbest zich in gebonden toestand ophoudt. Het gevaar treedt op zodra losse asbestvezels in de kleine luchtwegen en longblaasje belanden door inademing ervan. Vezels die te groot zijn om opgenomen te worden kunnen terechtkomen in de weefsels. Daarnaast bestaat het gevaar dat ze via de lymfebanen door het hele lichaam reizen. De kans op het krijgen van een of meerdere van bovengenoemde ziekten hangt af van de hoeveelheid ingeademde asbestvezels. Het spreekt voor zich dat naarmate er meer is binnengekregen gedurende een langere periode, de kansen om er nare gezondheidsgevolgen aan over te houden groter zijn. Het aller verstandigst is vanzelfsprekend om überhaupt ieder contact te vermijden. Wordt dit risicovolle product toch aangetroffen dan kan het in veel gevallen verstandig zijn om van asbest saneren een prioriteit te maken. Wel is het dan van het grootste belang om asbest saneren niet als tussendoortje te zien, maar hier professionele hulp bij in te schakelen. Zo voorkomt u dat er onverhoopt vervelende situaties optreden waarbij het welzijn van bewoners of werknemers in gevaar wordt gebracht. Het is echt de beste optie om de nodige ervaring op dit gebied in te schakelen.

Asbest saneren uitbesteden

Het is voor een leek op dit terrein volkomen onverstandig om asbest saneren zelf te willen uitvoeren. Veel beter is het om een deskundige partij in te huren die weet wat er moet gebeuren. Zo moet er in het begin een asbestinventarisatie worden gemaakt. Hierin wordt gekeken wat exact de schaal van het probleem is en of daadwerkelijk tot verwijdering moet worden overgegaan. Dit is afhankelijk van de wijze waarop het gebonden is in het bouwmateriaal. Indien het hecht gebonden is, kan het vaak beter met rust worden gelaten en gewoon blijven zitten. In dit geval treedt er namelijk geen gevaar op, mits het niet wordt bewerkt en in goede staat verkeert. De situatie wordt anders als er sprake is van de losgebonden variant. Er dient dan zeer kritisch te worden gekeken of het materiaal afgeschermd is en of het gesitueerd is op een plek waar veelvuldig mensen aanwezig zijn. Als asbest saneren wordt gezien als de beste keus dient men zich te houden aan bestaande regels. Deze zijn opgesteld door de gemeentelijke bouwverordening en het asbestverwijderingsbesluit. Veelal moet er toestemming verleend worden door de gemeente. Op het moment dat er verwijderd wordt op een andere manier dan beschreven in de voorschriften kan asbest saneren juist aanzienlijk gevaarlijker zijn dan het ongemoeid laten van het materiaal. Het is dan ook niet zonder reden dat er hoge boetes worden uitgedeeld aan verwijdering die niet plaatsvindt volgens het voorschrift. Indien het op correcte wijze is geruimd is het proces nog niet volledig voltooid. Het asbestafval zal namelijk gecontroleerd moeten worden gestort. Het valt namelijk in de categorie ‘gevaarlijke afvalstoffen’, zodat het alleen op een speciaal daarvoor bestemde stortplaats mag worden achtergelaten. De huidige kennis omtrent het hele asbestprobleem zorgt ervoor dat het in de toekomst minder aan de orde zal komen. Zo zullen asbestdaken in de toekomst waarschijnlijk niet meer voorkomen, zodat asbest saneren dan ook niet meer nodig zal zijn. Het zal wel nog lange tijd duren voordat al het onroerend goed dat asbestmaterialen herbergt, niet meer overeind staat. Het is dan ook nog in lengte van dagen nodig om specialisten op dit gebied te raadplegen.

Kies voor deskundig advies

Zoals hiervoor uitvoerig beschreven is asbest saneren niet iets dat zomaar even kan gebeuren. De nodige expertise is vereist om dit op een verantwoorde manier te doen. Het verdient aanbeveling om i4solutions in te schakelen indien u ongelukkigerwijs met asbestproblematiek wordt geconfronteerd. Wij hebben een jarenlange ervaring op dit terrein en weten als geen ander wat de beste aanpak is. Zo kan i4solutions een begroting opstellen voor het asbest saneren, zodat er een duidelijk financieel plaatje ontstaat. Ook kunnen we het hele traject voor u uit handen nemen, zodat u zelf de focus kunt houden op uw core business. Asbest saneren is iets dat om een uitermate specialistische kennis vraagt. Ga daarom niet op eigen houtje te werk, maar roep de hulp in van getrainde vaklui. Op deze manier bent u verzekerd van een precieze uitvoering van de job en gebeurt dit op basis van een gestructureerde aanpak. Asbest saneren overlaten aan een erkende partij is aan te raden vanwege meerdere voordelen:

  • kostenreductie als gevolg van grote ervaring
  • duurzame oplossing voor mens en milieu
  • deskundig advies

Het saneren van asbest zal daarnaast binnen de vastgestelde wettelijke afspraken dienen te geschieden. Ook hierbij kan een vakkundige partij als i4solutions een grote rol spelen. Neem daarom geen risico en contacteer ons nu vrijblijvend. Wij staan u graag te woord!

http://www.i4solutions.nl/asbest-saneren

Gerelateerde artikelen

Ooglidcorrectie bij Ooglift.nl

Houten vloeren Veenendaal

Sleutels kwijtgeraakt?