Red Services
Image default
Dienstverlening

De overplaatsing moet snel verlopen

Een reorganisatie komt in de huidige tijd steeds vaker voor door de financiële crisis en de automatisering. De computers nemen banen over van de mensen wat ervoor zorgt dat er een hoop banen moeten verdwijnen. De gevolgen hiervan zijn niet alleen zichtbaar voor de werknemers maar ook voor de werknemers. Er moet een verandering optreden in de werkwijze wat als gevolg heeft dat er tijdelijke en vaste werknemers een andere functie aan moeten nemen of hun baan verliezen. Het komt niet alleen voor in de periodes wanneer het financieel niet goed gaat, want ook in betere tijden is het soms noodzakelijk om het roer om te gooien. Er zijn verschillende gevolgen van wat een reorganisatie met zich mee kan brengen. Klik hier voor meer informatie. Zo kan het gebeuren dat de werknemer wordt overgeplaatst naar een nieuwe functie. Er moet in een plan worden opgenomen wie in aanraking komt voor welke functie en waar de mogelijkheid is om deze te kunnen vervullen. De begeleiding krijgt de werkgever en werknemer hierbij door een outplacementbureau. Dit bureau adviseert en begeleidt ook indien het nodig is voor een eventuele overplaatsing. In sommige gevallen neemt een ander bedrijf de werknemers over om de lege plaatsen binnen hun bedrijf op te vullen. Er moeten dan afspraken gemaakt worden over de verhuiskosten, hogere reiskosten en de afspraken in het sociaal plan. Het kan natuurlijk ook altijd voorkomen dat er een verandering optreedt in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Zodra de werknemers in aanraking zijn gekomen met een nieuwe baan dan is het belangrijk dat er zo min mogelijk gaat veranderen in vergelijking met de oude baan. Hierbij kan er gedacht worden aan de uitbetaling van het loon en het recht op eventuele vrije dagen. Zodra dit allemaal hetzelfde blijft zal de werknemer sneller geneigd zijn om dit traject makkelijker te verwerken en kan ervoor gezorgd worden dat het sneller verloopt. Lees hier meer over dit onderwerp. 

https://carrierepoort.nl/