Red Services
Image default
Dienstverlening

De verschillende letselschadeposten op een rij samen met Thomas van Dijk

Thomas van Dijk advocaat in hart en nieren, weet het als geen ander: letselschadezaken zijn ingewikkelde zaken. Het gaat veelal om ernstige gebeurtenissen die op allerlei vlakken in iemands leven langdurige zo niet blijvende impact hebben. Er zijn dan ook diverse schadeposten waar rekening mee gehouden moet worden. We lichten er aan aantal toe en baseren ons op de zeer informatieve website letselschadeadvocaatvandijk.nl. Allereerst de immateriële schade, in de volksmond bekend als smartengeld. Voor leed, pijn en minder levensvreugde die verband houdt met lichamelijk en / of geestelijk letsel na een ongeluk kan een vergoeding worden geëist. Om tot een eerlijk bedrag te komen, wordt de situatie van betrokkene vergeleken met die van anderen wiens zaken eerder zijn behandeld.

Een tweede post is het zogenoemde verlies aan verdienvermogen. Om de financiële gevolgen van het ongeval concreet te maken, worden het lager uitvallende of weggevallen salaris en de eventuele pensioenschade in ogenschouw genomen. Aanvullende posten zijn carrièreschade en het niet langer kunnen benutten van bepaalde regelingen die voor de persoon als werknemer golden. Gaat het om een zelfstandige dan spelen zowel resultaten uit het verleden als verwachtingen voor de toekomst een rol. Verder wordt gekeken naar het mislopen van fiscale voorzieningen en naar de waardedaling van de onderneming. De meeste letselschadeadvocaten, zo ook mr. van Dijk werken nauw samen met een actuarieel rekenbureau voor het bepalen van het verlies aan verdienvermogen.

Een derde post die we bespreken is de behoefte aan huishoudelijke hulp. Het komt regelmatig voor dat letselschadeslachtoffers hulp moeten inhuren voor praktische, huishoudelijke zaken die ze zelf niet meer kunnen doen. De kosten die hiermee gemoeid zijn gelden als letselschadepost. Ook als het gaat om een vriend of een familielid kan een vergoeding worden gevorderd.

We eindigen dit artikel met de vergoeding van verzorging / verpleging / coaching / toezicht. Denkt u hierbij aan rekeningen die rechtstreeks aan ingehuurde zorgprofessionals betaald moeten worden, maar ook aan de kosten van door een gemeente (of andere partij) ingeschakelde hulp. Welke hulp en hoeveel nodig is, kunnen een arbeidsdeskundige en een verzekeringsgeneeskundige in samenspraak vaststellen. 

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/