Red Services
Image default
Financieel

Wat maakt glastuinbouw Nederland zo belangrijk voor onze economie?

In een volledig gecontroleerde omgeving bepaalde gewassen kunnen kweken brengt uiteraard een aantal niet onaanzienlijke voordelen met zich mee. Glastuinbouw Nederland zorgt ervoor dat je bepaalde planten, maar ook bijvoorbeeld groenten het volledige jaar door kan kweken. Bovendien is het op deze manier ook mogelijk om veel concreter in te kunnen schatten wanneer het gewas in kwestie klaar zal zijn. Glastuinbouw is voor de Nederlandse economie door de jaren heen steeds belangrijker geworden. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat de glazen tuinbouwkas een belangrijk exportproduct is gebleken. Voor Nederlandse toeleveranciers geldt dan ook dat ze jaarlijks wereldwijd zo’n 2,5 miljard aan kassen technologie exporteren.

Welke voordelen brengt glastuinbouw Nederland met zich mee?

In heel wat landen is er sprake van ongunstige of onvoorspelbare weersituaties. Dit zorgt ervoor dat een groot aantal gewassen niet of slechts in zeer beperkte mate kunnen worden gekweekt in de openlucht. Daar wordt verandering in gebracht door gebruik te maken van glastuinbouw. Op deze manier wordt er namelijk een volledig gecontroleerde omgeving gerealiseerd waarbinnen het mogelijk is om niet alleen verschillende planten, maar ook bijvoorbeeld groenten te kweken. 

De glastuinbouw in Nederland maakt het eigenlijk mogelijk om volledig zelf de omstandigheden voor het kweken te bepalen. Je kan er op deze manier bijvoorbeeld voor zorgen dat de gewassen in kwestie altijd precies kunnen rekenen op die temperatuur waar zij behoeften aan hebben. Omdat er bovendien sprake is van optimale omstandigheden is het voor kwekers ook mogelijk om veel preciezer in te kunnen schatten wanneer een bepaald gewas klaar zal zijn. 

Diverse oplossingen verbonden aangaande nadelen aan glastuinbouw

Het gebruik van glastuinbouw in Nederland kent uiteraard niet alleen maar voordelen. Indien je ervoor kiest om deze vorm van tuinbouw toe te gaan passen, dan zijn er ook zeker enkele nadelen die je aandacht vereisen. Het gaat hierbij dan voornamelijk om de impact die glastuinbouw heeft op de omgeving. Gelukkig zijn er daarvoor door de jaren heen steeds meer oplossingen gevonden. Ook de Nederlandse overheid heeft zich hierin gemengd door aan te geven dat er werk moet worden gemaakt van het milieuvriendelijker maken van de glastuinbouw. Tegelijkertijd spreekt het voor zich dat bedrijven ook de potentiële winst die ze kunnen maken niet uit het oog mogen verliezen. De sector staat hiermee dan ook voor een allesbehalve eenvoudige opdracht.

Extra voordeel voor kassenbouwers 

De organisatie TNO staat erom bekend over een schat aan innovatieve technieken te beschikken die kassenbouwers een interessant voordeel kunnen opleveren. Zij kunnen er in de praktijk voor kiezen om op verschillende manieren een samenwerkingsverband aan te gaan met TNO. Voor ondernemers geldt bijvoorbeeld dat ze samen met TNO bepaalde vraagstukken kunnen oplossen. Daarnaast is het ook mogelijk om speciaal, oriënterend advies te ontvangen over eventuele verbeteringen die in de bedrijfsvoering kunnen worden doorgevoerd. Ondanks het enorme potentieel en de fantastische voordelen die zijn verbonden aan de glastuinbouw Nederland mag het duidelijk zijn dat er ook nog heel wat obstakels te overwinnen zijn. Door ervoor te kiezen om gebruik te maken van de innovatieve technieken van TNO kan op dit vlak een snelle, aantrekkelijke meerwaarde worden gecreëerd.