Red Services
Image default
Rechten

Wat doet advocatenkantoor Almelo

Een advocatenkantoor Almelo adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert over juridische zaken. Hij of zij behartigt uw juridische belangen en zal in veel gevallen namens u contacten onderhouden met de tegenpartij.

Meer dan alleen gerechtelijke procedures

Vaak wordt gedacht dat een advocatenkantoor Almelo vrijwel alleen gerechtelijke procedures uitvoert, maar dit is in de praktijk lang niet altijd het geval. Bij veel zaken, denk bijvoorbeeld aan ontslagkwesties, echtscheidingen en letselschadezaken bestaat het werk van een advocatenkantoor Almelo uit het informeren van zijn cliënt over zijn of haar rechten en plichten, het corresponderen met (de advocaat van) de tegenpartij en het onderhandelen om voor u het maximale resultaat te bereiken. Daarnaast worden bij een advocatenkantoor Almelo veel juridische geschillen uiteindelijk opgelost doordat beide partijen met behulp van advocaten een regeling treffen die wordt vastgelegd in een overeenkomst. In een relatief beperkt aantal gevallen is een inhoudelijke gerechtelijke procedure onvermijdelijk. Dus een advocatenkantoor Almelo is meer met andere dingen bezig dan gerechtelijke procedures

Lid van de Nederlandse orde van Advocaten

Alle advocaten in Nederland zijn verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en moeten zich aan een aantal beroepsregels houden. Zo dus ook advocatenkantoor Almelo. Ook in de Advocatenwet staan een aantal specifieke regels die op alle advocaten van toepassing zijn. De belangrijkste kenmerken van een advocaat zijn dat ze partijdig zijn, deskundig en een geheimhoudingsplicht heeft. Zo is het advocatenkantoor Almelo altijd partijdig en behartig alleen de belangen van zijn client. Daarnaast zijn alle advocaten van advocatenkantoor Almelo deskundig en hebben met succes een rechtenstudie hebben afgerond. Ook gaat advocatenkantoor Almelo uiteraard vertrouwelijk met  alle informatie die u hem of haar geeft. Dit heeft te maken met het beroepsgeheim dat voor elke advocaat geldt. Daarnaast heeft elke advocaat een verschoningsrecht. Dit houdt in dat hij zelfs tegenover een rechter mag weigeren om informatie te geven over zijn cliënt.