Red Services
Image default
Architectuur

Wat is archeologisch proefsleuvenonderzoek?

Zodra bekend is dat een bepaald gebied voor de archeologie van waarde is moet er een steekproef gedaan worden om inzicht te krijgen in hoe groot die waarde is. Dit doet men door het opgave van proefsleuven. Dit is een soort opgraving waarbij men op verschillende wijze op onderzoek uitgaat. Het doel van de proefsleuven is om vast te kunnen stellen om wat voor archeologische sporen het in de kwestie gaat. Zo kan men ook de datering en ook kwaliteit van de sporen beoordelen. Bij het maken van een proefsleuf zal men ongeveer 5 tot 10% van de bovengrond verwijderen. Dit doet met een graafmachine. Dit werken met de graafmachine gedaan worden omdat het slecht gaat om 5 tot 10% van de bovengrond. Men hoeft dus niet met kleine schepjes en kwasten te werk te gaan, omdat er nog niet diep gegraven is. De sporen die na het opgraven gevonden worden zullen dan moeten worden gemeten en worden gefotografeerd. Ook zal men onderzoek moeten doen naar deze sporen. Dit doet men van het nemen van monstertjes.

Bij een archeologisch onderzoek proefsleuven kan men van alles vinden. Zo kan men menselijke resten vinden of sloten tegenkomen. Wanneer men wel materialen vind die van archeologische waarden zijn, dan is er een bepaald systeem die men in acht nemen bij het verzamelen en conserveren van deze bevindingen.

Het doel van het archeologisch proefsleuvenonderzoek

Een archeologisch proefsleuvenonderzoek en heeft als doel het controleren van de waarde van de grond gemakkelijk te maken. Zo kan men op makkelijke wijze vastleggen of er archeologische sporen te vinden zullen zijn en wat de waarde en datering van de sporen zijn. Dit kan op zo’n wijze gedaan worden zonder de grond verder onnodig te belasten. Er worden ook niet te veel monsters van de grond genomen. Ook wordt er vaak genoeg op 1 diepte gegraven, waardoor er geen kuilen van verschillende diepten ontstaan. Men zal dan op speciale wijze onderzoek doen om een zo nauwkeurig als mogelijke datering te krijgen. Hiervoor maakt men vaak genoeg gebruik van het bekende koolstof 14 methode. Met deze methode kan men middelen als hout of botwerk goed onderzoeken. Deze middelen noemt men organische middelen.

Het belang bij het onderzoeken van de waarde van grond

Archeologisch onderzoek is voor ons een manier om te weten hoe men in het verleden leven. Hierbij graven wij dus letterlijk kennis op. Het punt is alleen dat niet elk stukje grond van archeologische waarde is. Niet elk stukje grond zal aanwijzingen geven in hoe men vroeger leefde. Daarom kunt u niet gewoon elk stukje grond gebruiken als opgravingsgebied. Vandaar dat men doormiddel van het doen van een proefsleuvenonderzoek de waarde van de grond kan bepalen en kan beslissen of het doen van onderzoek in dit gebied nodig is of niet. Dit scheelt niet alleen in de kosten, maar ook in tijd. En daar ook in de archeologische wereld tijd geld betekent, wil je niet onnodig veel tijd aan een stuk grond besteden. Kiest men er wel voor om aan verdere onderzoek te doen, omdat de archeologische waarde van het stuk grond groot is, dan zal men aan een volledige opgraving doen. Vanaf dit moment geschiedt het proces zoals dat altijd gebeurd. Men doet opgravingen en zal dan onderzoek uitvoeren.

https://transect.nl/