Red Services
Image default
Woning en Tuin

Geschiedenis van de keukenkraan

Voor ons is het vanzelfsprekend dat we water uit de keukenkraan halen. Toch is het een recente ontwikkeling. De waterleidingen werden pas rond 1900 in de meeste huizen aangelegd. Daarvoor moest men het water van elders halen.

De oudheid

In de prehistorie gingen de mensen wonen op plekken waar water was. Waar geen rivier of bronnen waren, groef men putten. In vooruitstrevende landen legde men kanalen aan om water naar akkers te laten vloeien.

De Romeinen verbeterden het systeem door aquaducten te bouwen. Na de val van het Romeinse Rijk raakte dat in onbruik en de technische kennis ging verloren. De mensen haalden hun water uit putten en grachten.

De industriële revolutie

De industriële revolutie bracht de noodzaak om de watervoorziening te verbeteren. Het aantal inwoners groeide en de fabrieken vervuilden het water in rivieren en bronnen.

Er braken veel ziekten uit, vooral onder de arme mensen. De rijkeren haalden hun water uit schonere bronnen en de regering deed eerst niet veel. Het eerste initiatief voor een waterleiding kwam dan ook van particulieren.

Er werden kilometers lange buizen aangelegd dat schoon drinkwater uit de duinen naar steden brachten. Voor het eerst was in Nederland een scheiding gemaakt tussen drinkwater en het riool, een scheiding die ontzettend nodig was.

De eerste waterleidingbedrijfjes waren van particulieren.

Waterleiding in woningen

De eerste waterleidingen hadden tappunten op centrale punten in de stad. Dorpen hadden lange tijd geen waterleiding. Een aansluiting in huizen was duur en konden alleen door de rijken betaald worden.

De armere bevolking bleef het (vuile) water uit grachten en rivieren halen. De kwaliteit van het water uit de leidingen was ook niet altijd geweldig. Het werd nog niet gecontroleerd.

Twintigste eeuw

Rond 1900 gebeurde de aanleg van waterleiding sneller en begonnen de meeste steden de beschikking te krijgen over leidingwater. De dorpen volgden langzamer. Het duurde tot 1960 voor het laatste huizen in Nederland waren voorzien van waterleiding. Zelfs toen waren er nog een paar boerderijen waar het nog moest.

Invloed van de regering

Langzamerhand begon de regering de noodzaak van schoon drinkwater in te zien. Ze begon meer en meer de waterleidingbedrijven over te nemen. Er kwamen regels voor de kwaliteit van het water en ze hielp ook sterk bij het uitbreiden van het leidingnetwerk.

In 1957 werd voor de eerste keer een Waterleidingwet aangenomen. Schoon drinkwater is pas sinds die tijd echt betrouwbaar. Dat je tegenwoordig zonder zorgen water uit de kraan kunt drinken of zorgenloos de afwas kan doen aan je spoeltafel is dus nog helemaal niet zo lang het geval.

https://www.keukenkranen.net