Red Services
Image default
Zakelijk

Recycling

Recycling wordt een steeds belangrijker thema binnen onze samenleving. Je ziet dit ook in de Tweede Kamer steeds meer terug want kijk maar is naar politieke partijen zoals Groen Links en de Partij van de Dieren. Bij deze politieke partijen staat het milieu hoog op de agenda en ze spreken met deze agendapunten een groot deel van de Nederlandse bevolking aan. Met betrekking tot recycling kennen we natuurlijk allemaal het hergebruik van glas en papier maar in de toekomst zal de recycling van plastic waarschijnlijk nog wel veel belangrijker worden. Dit staat allemaal in verband met de groei van het gebruik van het aantal 3D-printers. De meeste 3D printers maken namelijk gebruik van een plastic draad als basismateriaal dit in tegenstelling tot een QR code printer die gebruik maakt van coding and marking.

Om te voorkomen dat de productie van plastic sterk moet stijgen wil een Rotterdams bedrijf het nu mogelijk maken om te printen met gerecycled plastic. Het bedrijf is nu al erg actief op het gebied van het recyclen van plastic producten. Zo maakt het onder meer producten die gemaakt zijn van de dashboards van oude Volvo’s en Audi’s. Het is onder meer van belang dat het type kunststof geschikt is voor de 3D printer. Dat is voorlopig het belangrijkste vraagstuk voor het Rotterdamse bedrijf.  Elke type kunststof heeft namelijk een andere smelttemperatuur en deze mag voor een 3D printer niet te hoog zijn want dan kan de printer er niet mee overweg.

Het is de verwachting dat het begrip recycling alleen maar meer en meer belangrijker wordt in onze westerse samenleving. Willen wij namelijk op een duurzame manier deze aarde bewonen dan zal er veel meer gekeken moeten worden naar het hergebruik van materialen. Het Rotterdamse bedrijf is al op zoek naar andere materialen die hergebruikt kan worden!

http://www.kba-metronic.com/nl/