Red Services
Image default
Woning en Tuin

Waar kan ik mijn puin kwijt?

Wanneer je gaat verbouwen in huis dan gaat je aandacht vooral uit naar het opbouwen en verbeteren van je woning. Het installeren en kopen van nieuwe spullen is natuurlijk ook erg leuk maar voordat er iets opgebouwd kan worden moet er vaak eerst gestript worden. Dat levert een hoop puin op en dat moet je ook ergens kwijt. Maar waar? En waar moet je rekening mee houden?

Wat valt onder ‘puin’?

Wat is puin precies? Steentjes? Betonresten? Tegels? Het antwoord is, al deze soorten en meer. Ook klinkers natuursteen, grind, dakpannen en bakstenen vallen onder puinafval. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen schoon en vervuild puin. In een big bag of container mag je alleen schoon puin deponeren.

Wat is vervuild puin?

Om het nog wat ingewikkelder te maken wordt vervuild puin weer onderverdeeld in verontreinigd puin en onverwerkbaar puin. Beide soorten mogen niet als puin worden afgevoerd maar moeten door een speciaal bedrijf worden verwijderd.

Verontreinigd puin

Onder verontreinigd puin vallen alle bovengenoemde materialen die zijn vermengd met andere materialen. Denk daarbij aan stoffen als asbest, teer, olie of verontreinigde grond als gevolg van chemicaliën.

Onverwerkbaar puin

Onverwerkbaar puin is puin dat niet gescheiden kan worden van materialen zoals glas, teer of kalkzandsteen. Dit puin kan niet goed verwerkt worden en moet daarom ook door een apart bedrijf opgehaald worden.

Puin verzamelen tijdens de verbouwing

De beste manier om puin te verzamelen tijdens een verbouwing is door een big bag of een puincontainer in te zetten. Bij een grote verbouwing is een puincontainer aan te raden maar daar moet je natuurlijk wel plek voor hebben. Het voordeel van een big bag is dat je deze vrijwel overal kwijt kunt en je dus dicht bij huis puin weg kunt gooien. In een big bag kun je ongeveer 1500 kg puin kwijt. Dat betekent wel dat je de big bag op een plek weg moet zetten waar deze met een vrachtwagen met kraan opgehaald kan worden.

Wat gebeurt er met puinafval?

De reden dat je schoon en vervuild puin moet scheiden heeft alles te maken met de manier waarop het verwerkt wordt. Schoon puin wordt opgebroken in kleine stukjes en gezeefd. Het gruis dat overblijft wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het aanleggen van geluidswallen of wegverhardingen onder het wegdek. Datzelfde gebeurt overigens ook met vervuild puin maar dat moet eerst grondig schoongemaakt worden voordat het gebruikt kan worden. Zou dit niet gebeuren dan kunnen verontreinigde stoffen in de bodem terecht komen met alle gevolgen van dien.