Red Services
Image default
Zorg

Huisartsen ontzorgt door beeldbellen en e-consulten

Huisartsen kunnen worden ontlast door gebruik te maken van beeldbellen en e-consulten, wat telemedicine- of telezorgdiensten worden genoemd. Hier zijn enkele manieren waarop beeldbellen en e-consulten huisartsen kunnen helpen:

 1. Verminderen van fysiek contact: Beeldbellen en e-consulten stellen huisartsen in staat om patiënten op afstand te beoordelen en te behandelen zonder dat ze persoonlijk aanwezig hoeven te zijn. Dit kan helpen om onnodige fysieke contacten te verminderen, wat vooral nuttig kan zijn tijdens epidemieën, pandemieën of in situaties waarin fysieke afstand belangrijk is.

 2. Tijdsbesparing: Beeldbellen en e-consulten kunnen huisartsen helpen om efficiënter te werken door hen in staat te stellen consulten op afstand te houden zonder reistijd of wachttijd voor patiënten. Dit kan helpen om de werkdruk van huisartsen te verminderen en hen meer tijd te geven voor andere taken.

 3. Verbeterde toegankelijkheid: Beeldbellen en e-consulten kunnen de toegankelijkheid van zorg verbeteren, vooral voor patiënten die moeite hebben met fysiek naar de huisartsenpraktijk te gaan, zoals ouderen, mensen met mobiliteitsbeperkingen of patiënten in afgelegen gebieden. Het kan ook handig zijn voor patiënten met drukke agenda’s die moeilijkheden hebben om persoonlijk naar de huisarts te gaan.

 4. Monitoring op afstand: Beeldbellen en e-consulten kunnen huisartsen in staat stellen om patiënten op afstand te monitoren, bijvoorbeeld voor chronische aandoeningen zoals diabetes of hypertensie. Hierdoor kunnen patiënten regelmatig contact hebben met hun huisarts zonder dat ze persoonlijk aanwezig hoeven te zijn, wat kan helpen bij het beheren van hun gezondheid.

 5. Efficiënte triage: Beeldzorg en e-consulten kunnen huisartsen helpen bij het triëren van patiënten en het identificeren van degenen die dringendere zorg nodig hebben. Huisartsen kunnen patiënten op afstand evalueren en beoordelen of ze persoonlijk moeten worden gezien of dat ze kunnen worden behandeld via beeldbellen of e-consulten, waardoor het aantal onnodige persoonlijke consulten kan worden verminderd.

Het is belangrijk op te merken dat beeldbellen en e-consulten niet geschikt zijn voor alle soorten medische situaties en dat ze zorgvuldig moeten worden toegepast op basis van de individuele behoeften en de aard van de medische aandoening van de patiënt. Het is altijd raadzaam om de richtlijnen en voorschriften van de lokale gezondheidsautoriteiten en medische beroepsorganisaties te volgen bij het implementeren van telemedicine- of telezorgdiensten in de huisartsenpraktijk.

Waar moeten IT bedrijven aan voldoen als het gaat om het waarborgen van de privacy van patientengegevens zoals het elektronisch patienten dossier ?

IT-bedrijven die betrokken zijn bij het waarborgen van de privacy van patiëntengegevens, zoals het elektronisch patiëntendossier (EPD), moeten voldoen aan strikte regels en voorschriften om de privacy en beveiliging van deze gegevens te waarborgen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten waaraan IT-bedrijven moeten voldoen:

 1. Wet- en regelgeving: IT-bedrijven moeten zich houden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de Verenigde Staten. Deze wetten bevatten bepalingen en vereisten met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gezondheidsinformatie (PHI) en andere gevoelige patiëntengegevens.

 2. Gegevensbeveiliging: IT-bedrijven moeten technische en organisatorische maatregelen implementeren om de beveiliging van patiëntengegevens te waarborgen. Dit kan onder andere het gebruik van encryptie, sterke authenticatie, toegangscontroles en auditlogs omvatten. IT-bedrijven moeten ook regelmatig risicobeoordelingen en beveiligingsaudits uitvoeren om mogelijke zwakke punten te identificeren en aan te pakken.

 3. Toegangsbeheer: IT-bedrijven moeten strikte toegangsbeheerprocedures implementeren om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot patiëntengegevens. Dit kan onder andere het gebruik van unieke gebruikersaccounts, beperking van toegang op basis van rollen en verantwoordelijkheden, en monitoring van toegangsactiviteiten omvatten.

 4. Gegevensminimalisatie: IT-bedrijven moeten alleen die patiëntengegevens verzamelen en bewaren die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel en moeten de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Gegevensminimalisatie houdt in dat alleen de minimaal vereiste gegevens worden verzameld en dat onnodige gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd.

 5. Beveiliging van gegevensoverdracht: IT-bedrijven moeten passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat gegevensoverdracht tussen systemen veilig en versleuteld is, bijvoorbeeld via beveiligde verbindingen zoals HTTPS of VPN’s.

 6. Data breach-melding: IT-bedrijven moeten procedures hebben om datalekken te detecteren, te rapporteren en aan te pakken volgens de geldende wet- en regelgeving. Dit omvat het informeren van de betrokken partijen en de bevoegde instanties in geval van een inbreuk op de beveiliging van patiëntengegevens.

Wat houdt het in als een ict bedrijf zoals Vcare voldoet aan iso 27001 en nen 7510?

ISO 27001 en NEN 7510 zijn internationale en nationale normen voor informatiebeveiliging respectievelijk in algemene zin en specifiek voor de gezondheidszorg. Als een IT-bedrijf voldoet aan deze normen, betekent dit dat het bedrijf heeft aangetoond dat het een robuust en systematisch informatiebeveiligingsmanagementsysteem heeft geïmplementeerd en onderhoudt om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens, inclusief patiëntengegevens, te waarborgen.

Concreet betekent voldoen aan ISO 27001 en NEN 7510 dat het IT-bedrijf de volgende stappen heeft genomen:

 1. Risicobeoordeling: Het IT-bedrijf heeft een grondige risicobeoordeling uitgevoerd om potentiële informatiebeveiligingsrisico’s te identificeren en te beoordelen, inclusief risico’s met betrekking tot patiëntengegevens.

 2. Beleid en procedures: Het IT-bedrijf heeft informatiebeveiligingsbeleid en -procedures ontwikkeld en geïmplementeerd om informatiebeveiliging te bevorderen en te waarborgen. Dit omvat beleid en procedures met betrekking tot toegangscontrole, gegevensbeveiliging, bewaking, incidentbeheer, enz.

 3. Beveiligingsmaatregelen: Het IT-bedrijf heeft technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om informatiebeveiliging te waarborgen. Dit kan onder andere het gebruik van encryptie, firewalls, toegangscontroles, beveiligde verbindingen en regelmatige beveiligingsaudits omvatten.

 4. Bewustwording en training: Het IT-bedrijf heeft bewustwordings- en trainingsprogramma’s voor medewerkers opgezet om hen te informeren over informatiebeveiliging en hen bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheden op dit gebied.

 5. Monitoring en incidentbeheer: Het IT-bedrijf monitort voortdurend zijn systemen en netwerken om potentiële informatiebeveiligingsincidenten te detecteren en heeft procedures voor incidentbeheer om snel te reageren op beveiligingsincidenten en de impact ervan te minimaliseren.

 6. Continue verbetering: Het IT-bedrijf streeft naar continue verbetering van zijn informatiebeveiligingsmanagementsysteem door regelmatige evaluatie, audit en bijstelling van beveiligingsmaatregelen op basis van veranderende bedrijfsbehoeften en nieuwe bedreigingen.

Het voldoen aan ISO 27001 en NEN 7510 geeft aan Vcare zich inzet voor informatiebeveiliging en dat het voldoet aan internationaal erkende normen en best practices op dit gebied, inclusief specifieke vereisten voor de gezondheidszorgsector. Vcare neemtt de privacy en beveiliging van patiëntengegevens zeer serieus en dat is de reden waarom HIS, HIX en HAPIS partners zoals Topicus, Pharmapartners en ChipSoft met Vcare samenwerkt.

 

https://www.vcareconnect.nl/